1.- Webgune honen titularra CONSTRUCCIONES MOYUA SL da

  • IFK: B20890687
  • Egoitza soziala: ERROTABURU 1– 5, 20018 DONOSTIA-GIPUZKOA
  • Kontaktua:
    Helbide elektronikoa: info@moyua.eus
    Telefonoa: (+34) 943317600

2.- Webgune hau erabiltzen dutenak erabiltzailetzat hartuko dira, eta lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzen dituztela ulertuko da. Erabiltzaileak baldintza hauek irakurri beharko ditu webgunera sartzen den bakoitzean, aurrerantzean alda baitaitezke. Webguneko alderdi berezi batzuk baldintza edo arau zehatzen mende egon daitezke. Arau horiek lege-ohar hau ordeztu, osatu edo aldatuko dute, eta zati horiek erabiltzen dituzten edo horietara sartzen diren erabiltzaileek onartu beharko dituzte.

3.- Webgune honetako eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edukiak edo audioak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.) markak eta gainerako ikur bereizgarriak CONSTRUCCIONES MOYUA SLrenak edo hirugarrenenak dira, eta erabiltzaileak ez du horien gaineko inolako eskubiderik eskuratuko webgunea erabiltze hutsagatik.
Erabiltzaileak uko egingo dio honako hauek egiteari: a) webgune honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen esku jarri, publikoki jakinarazi, eraldatu edo aldatzeari, legean aurreikusitako kasuetan edo CONSTRUCCIONES MOYUA SLk edo eskubideen titularrak espresuki baimendutako kasuetan izan ezik; b) webgune honetako softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatzeari, edo horiek publikoki jakinarazi edo hirugarrenen esku jartzeari, horrek erreproduzitzea dakarrenean; c) webgune honetatik edukiak atera edo berrerabiltzeari.

4.- Erabiltzaile batek webgune honetara lotzen duten estekak sartu nahi baditu bere webguneetan, baldintza hauek bete beharko ditu: a) esteka home pageari lotuta egongo da, eta ezin du home page hori inola ere erreproduzitu: b) ezingo dira ezarri webgunea inguratzen duten edo beste helbide batzuetatik ikusteko aukera ematen duten frameak edo markoak, baldin eta horrek erabiltzaileak errakuntzara eraman edo nahas baditzake zerbitzuaren edo edukiaren jatorriari buruz, konparazio- edo imitazio-egintza desleial bat bada, CONSTRUCCIONES MOYUA SLren ospea, marka eta prestigioa aprobetxatzeko egiten bada edo Legez debekatutako beste edozein modutan egiten bada; c) esteka egiten duen orrian ezingo da CONSTRUCCIONES MOYUA SLri edo haren produktu eta zerbitzuei buruzko adierazpen faltsu edo okerrik egin; d) Igorleak ezingo du bere webgunean erabili CONSTRUCCIONES MOYUA SLren marka edo beste edozein bereizgarri, legez baimendutako edo CONSTRUCCIONES MOYUA SLk espresuki onartutako kasuetan izan ezik; e) esteka egiten duen orrialdeak indarreko legedia bete beharko du eta ezingo ditu izan edo estekatu legez kanpoko edukiak, eduki kaltegarriak, edo moralaren eta ohitura onen kontrakoak, baldin eta aditzera ematen badute CONSTRUCCIONES MOYUA SLk igorlearen ideia, adierazpen edo jarduerak babesten edo sustatzen dituela, edota desegokiak badira CONSTRUCCIONES MOYUA SLk gauzatzen duen jarduerarako, kontuan izanik esteka egiten duen webgunearen edukiak edo gai orokorra.

5.- Ez da CONSTRUCCIONES MOYUA SLren erantzukizuna webgune honetan programa maltzurrik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzea. Erabiltzailearen erantzukizuna da, kasu guztietan, elementu horiek antzeman eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea. Horrekin bat etorriz, CONSTRUCCIONES MOYUA SLk ez du inolako erantzukizunik hartuko webgunea erabili bitartean ekipamendu informatikoek jasan ditzaketen kalteei dagokienez. Era berean, CONSTRUCCIONES MOYUA SLk ez du erabiltzaileek jasandako kalteen ardurarik hartuko kalte horien jatorria webguneko zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsak edo deskonexioak direnean.

6.- Webgune honetan estekak egon daitezke. Horien bidez, erabiltzailea Interneteko beste orrialde batzuetara joan daiteke. Kasu horietan, CONSTRUCCIONES MOYUA SL esteka bidez eskainitako eduki eta zerbitzuen erantzule izango da, bakarrik horiek legez kanpokoak direla jakin eta estekak berehala desaktibatzen ez dituenean. Erabiltzaile batek uste badu esteka baten edukiak legez kanpokoak edo desegokiak direla, CONSTRUCCIONES MOYUA SLri jakinarazi diezaioke. Horrek ez du esan nahi CONSTRUCCIONES MOYUA SLk esteka hori nahitaez erretiratu beharko duenik. CONSTRUCCIONES MOYUA SLk ez ditu beti ezagutzen esteketako eduki eta zerbitzuak eta, ondorioz, ez du kalteen ondoriozko erantzukizunik bere gain hartzen baldin eta eduki horiek kalitate txarrekoak badira, eguneratu gabe badaude, ezin badira eskuratu, edo akastunak, baliogabeak edo legez kanpokoak badira, eta ez du erantzukizunik hartzen horien bidez egindako adierazpenen edo eskainitako eduki eta zerbitzuen inguruan, salbu eta zuzenean badu zerbitzu horiek ematearen ardura.

7.- Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau zuzen erabiltzeko, Legeak, lege-ohar honek eta aplikatu beharreko gainerako baldintza, araudi, erregelamendu eta jarraibideek diotenarekin bat etorrita. Erabiltzaileak CONSTRUCCIONES MOYUA SLren edo hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar horiek urratzearen ondorioz izan litezkeen edozein kalte edo galeraren aurrean.

8.- Lege-ohar hau Espainiako legediaren mende dago. Lege-ohar honen interpretazioaren edo aplikazioaren inguruko edozein gatazka ebazteko, erabiltzaileak espresuki onartzen du auzia CONSTRUCCIONES MOYUA SLren egoitza dagoen tokiko epaitegien jurisdikzioaren esku uztea.

Jendearentzako jendearen eraikitzailea gara.

Elkarrekin gizarte hobea eraikitzen lagun dezakegu. Gurekin lan egin nahi duzu?